gebakken steen

Productinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften GEBAKKEN STENEN
Wij adviseren u om deze informatie door te lezen om teleurstelling te voorkomen! (Laat dit schrijven, indien van toepassing, ook door Uw verwerker lezen alvorens de materialen te verwerken)

Productinformatie
Lees altijd de productinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften goed door alvorens de materialen te verwerken. Het onjuist verwerken van de materialen kan schade tot gevolg hebben waarvoor wij geen verantwoordelijkheid nemen. U dient de materialen altijd met zorg te verwerken en hiervoor de juiste stratenmakers-gereedschap te gebruiken. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen op 0168/452730.
In deze produktinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften vindt u ook adviezen voor het gebruik en onderhoud van de bestratingsmaterialen, zodat u lang kunt genieten van uw nieuwe stenen.

Toepassing
Het is van groot belang dat u een steen kiest die geschikt is voor uw toepassing. Gebakken stenen met een dikte vanaf 6 cm. zijn geschikt voor de opritten en tuinen.

Bestellen
U dient rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van de producten bij breuk of beschadigingen tijdens de verwerking. Stenen met breuk of beschadigingen kunt u vaak als zaagstukken bij de verwerking gebruiken. Om te voorkomen dat u moet bijbestellen, met alle extra kosten en met het eventuele risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij ongeveer 5% meer te bestellen.
Let op: kleuren en nuanceringen van verschillende afmetingen komen om productietechnische redenen nooit exact overeen.
Laat uw bestelling enkele dagen voordat ze worden verwerkt afleveren. Indien er onverhoopt iets niet juist geleverd is, hebben wij meer tijd en gelegenheid om de materialen eventueel na te leveren of om te ruilen. Hiermee voorkomt u dat uw planning, of die van de verwerker onnodige vertraging oploopt. De levertijd/leverdatum kan helaas nooit bindend zijn omdat we afhankelijk zijn van de voorraden van de fabrieken en leveranciers. Indien blijkt dat er een bepaalde steen niet voorradig is bij de fabriek nemen we tijdig contact met u op. In het slechtste geval kan de levertijd dan enkele weken langer duren. Een vertraagde levering kan op geen enkele wijze aanleiding zijn tot schadevergoeding. Wij nemen nooit materialen die u teveel heeft besteld of over heeft retour!

Gebakken materialen
Alle producten zijn gemaakt van verschillende natuurlijke grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, water en eventuele toegevoegde kleurstoffen. Hierdoor kunnen de materialen enigszins afwijken in maat, kleur en structuur. Alle materialen zoals bij ons gepresenteerd, en/of afgebeeld op onze website of in de magazines zijn altijd indicatief.

Vrijblijvende offerte
Wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor de bestelde hoeveelheden omdat wij een offerte maken op basis van de door u verstrekte gegevens. Tenzij wij ter plaatse hebben gemeten.

Lossen
Het lossen van de materialen kan uitsluitend op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid en ter beoordeling van de chauffeur. Zorg dus voor voldoende ruimte op de leverplaats voor zowel de vrachtwagen als de materialen. Indien het onmogelijk blijkt om op de gewenste plaats te lossen zal de chauffeur bepalen waar hij de materialen kan lossen en dient uzelf de materialen verder te transporteren. Wij en de fabrikant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die uitvloeit uit het leveren van goederen anders dan direct naast de openbare weg.
Controle bij aflevering
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die de betonfabrieken aan de producten, productie en uitlevering stellen, dient u voor verwerking te controleren op:
Juistheid, breuk, schade, kleurverschil, en structuurverschil. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking.
U dient er echter wel rekening mee te houden dat de bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u direct en voor verwerking kenbaar te maken aan ons. Graag ontvangen wij dan foto’s voorzien van gedegen onderbouwing/analyse zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen en met u kunnen afstemmen hoe e.e.a. op korte termijn opgelost kan worden. Verwerking betekend acceptatie van de producten zonder enig voorbehoud. Wij moeten binnen aanvaardbare termijn in gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Uitpakken en verplaatsen van de producten
Voorkom krassen en beschadigingen door de producten nooit over elkaar te schuiven. Lift de producten in 1 keer uit het pakket. Verplaats de producten zorgvuldig en met de juiste hulpmiddelen. Verwerk de verplaatste producten zo mogelijk direct. Indien dit niet mogelijk is, bescherm ze dan om krassen en beschadigingen te voorkomen.
Wij en de betonfabrieken zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig uitpakken, verplaatsen en stapelen van de producten.

Tips bij verwerking
-Verwerk gebakken stenen vanuit alle geleverde pakketten door elkaar om de juiste nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt U kleurverschillen en/of kleurblokken. Aan getoonde monsters en afbeeldingen kunnen qua nuancering geen rechten worden verleend: Laat U dus door ons goed informeren! Voor een goede nuancering van de materialen dienen deze kops van de pallet worden afgenomen, dus niet laag voor laag.
-Gebakken stenen zijn niet 100% maatvast. Het maatverschil is met het verwerken van de stenen enigszins op te lossen.
-Leg bestrating altijd onder afschot, en laat het afschot van de woning aflopen
-Zaag niet op reeds aangelegde stenen. Na het zagen alles direct naspoelen met schoon water om eventuele vlekvorming te voorkomen.
-Strakke materialen dienen altijd met een lichte triller met rubbermat te worden afgetrild. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verkeerd aftrillen van de materialen
-Lees voor het gebruik van voegmiddel de gebruiksaanwijzing goed door. Verwerking moet gebeuren volgens de door de fabrikant opgegeven verwerkingsvoorschriften op de verpakking.
– Veeg de producten altijd in met inveegzand. Invegen met ophoogzand kan vlekken geven op alle sierbestratingen. Veeg de voegen in met een zachte bezem. Laat geen resten op de bestrating liggen: dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken. Pas als alle voegen goed gevuld zijn, ook na neerslag, zijn de voegen voldoende verdicht. Het goed invegen van de bestrating is ontzettend belangrijk. Pas als de voegen volledig zijn verdicht ligt het straatwerk vast en voorkomt u verzakkingen in uw bestrating.

Kalkuitslag
Verschijnt er witte uitslag op uw bestrating? Geen nood, dit is kalkuitslag. Dit manifesteert zich als een witte waas en/of witte strepen op de stenen. Belangrijk om te weten is dat kalkuitslag de kwaliteit van de gebakken op geen enkele manier nadelig beïnvloed. Kalkuitslag kan dus nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering. Kalkuitslag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf, een tijdsindicatie is hiervoor helaas niet te geven. Indien het verdwijnen te lang duurt is het mogelijk om de producten te behandelen met een kalkuitslag reiniger.

Gebruik
-Wanneer er met harde materialen over gebakken stenen geschuurd wordt (zand, steentjes, kliko’s, poten van tuinmeubilair of tuinaccessoires) kunnen er krassen op de stenen ontstaan. Bescherm Uw stenen dus zorgvuldig om krassen te voorkomen.
-Tuindecoraties geplaatst direct op of over de stenen kunnen vlekken, vervuiling of verkleuringen veroorzaken.
-Stenen welke direct worden blootgesteld aan UV-licht kunnen ten opzichte van stenen die niet direct worden blootgesteld aan UV-licht onderling van kleur gaan verschillen.

Onderhoud
Houd uw stenen altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken veroorzaken die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn. Zelfs de meest hoogwaardige impregneermiddelen en/of coatings zijn niet opgewassen tegen eerdergenoemde vervuiling.
Het onderhoud van uw stenen moet gebeuren door regelmatig te reinigen met bijv. neutrale zeep. Maar neutrale zeep kan een negatief effect hebben op de slipweerstand. Wij adviseren daarom om te reinigen met een reiniger speciaal ontwikkeld voor sierbestratingen. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen (bijv. azijn) of producten op basis van zout(zuren).
Reclamaties als gevolg van gebruik van verkeerde reinigingsproducten en/of verkeerde toepassing nemen wij niet in behandeling.

Groene aanslag
Algen en mossen nestelen zich voornamelijk tijdens vochtige periode in de voegen en op de stenen. Deze groene aanslag is eenvoudig te verwijderen met een algenreiniger. Informeer eens naar onze algenreiniger!

Hogedrukreiniger
Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger met of zonder terrasreiniger op uw bestrating. Een hogedrukreiniger veroorzaakt namelijk corrosie en lijd tot onherstelbare schade.

(Strooi)zout, chloor en andere bijtende stoffen
Gebruik geen (strooi)zout, chloor en/of andere bijtende stoffen zoals bijv. azijn op uw bestrating, dit tast de bestrating aan en zal een blijvende schade aanrichten.

Heeft u nog vragen over uw tuin(materialen)? Neem dan gerust contact met ons op!