chinees hardsteen

PRODUCTINFORMATIE NATUURSTEEN
Wij adviseren u om deze informatie door te lezen om teleurstelling te voorkomen! (Laat dit ook lezen, indien van toepassing, aan Uw verwerker alvorens de materialen te verwerken)

Wat is natuursteen?
Natuursteen vormt de aardkorst waarop wij leven. Het bestaat uit afgekoeld vloeibaar gesteente uit de aardkern of uit versteende sedimenten. Gevormd door de natuur is natuursteen miljoenen jaren oud en heeft hieraan zijn uitstraling te danken!
In de natuursteentegels voor om het huis zijn de volgende maatafwijkingen toegestaan:
<600 mm. lengte of breedte: 2 mm. + of – >600 mm. lengte of breedte: 2 mm. + of –
>1000 mm. lengte of breedte: 3 mm. + of-
10% dikte verschil + of –(ingeval van gekalibreerd materiaal)
-Het is een algemeen misverstand dat natuursteen niet verkleurd. Hou er rekening mee dat alle materialen verkleuren, ook natuursteen. De ene soort natuursteen verkleurd eerder dan de andere soort, en vaak is dit door de verkoopprijs te onderscheiden. Uiteraard helpt een goed en degelijk onderhoud uw tegels beschermen tegen invloeden van buitenaf.
-Elke tegel of partij is anders! Kleurverschillen, kleine maatverschillen en structuurverschillen zijn immers heel natuurlijk. Houd er daarom ook rekening mee dat de getoonde monstermaterialen bij uw specialist kunnen afwijken van de uiteindelijke levering.
-Gezoete tegels zullen door weersinvloeden hun glans verliezen.
-Gezoete tegels kunnen vochtig weer glad worden.
-Natuursteentegels kunnen haarscheuren gaan vertonen.
-Leisteen kan onder temperatuurswisselingen schilfers verliezen.
-Wanneer u vergelijkingen treft tussen prijzen van verschillende aanbieders, dient u rekening te houden met een aantal zaken. Deze zijn voor u vaak moeilijk te herkennen maar hardheid, selectiecriteria, maattoleranties, vochtbestendigheid en verpakking zijn voor u en voor het eindresultaat in uw tuin van groot belang. Goedkoop kan dus duurkoop zijn!

Productinformatie
Lees altijd de productinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften goed door alvorens de materialen te
verwerken. Het onjuist verwerken van de materialen kan schade tot gevolg hebben waarvoor wij geen verantwoordelijkheid nemen.
U dient de materialen altijd met zorg te verwerken en hiervoor de juiste stratenmakers-gereedschap te gebruiken. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen op 0168/452730.
In deze productinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften vindt u ook adviezen voor het gebruik en onderhoud van de bestratingsmaterialen, zodat u lang kunt genieten van Uw nieuwe tegels.

Toepassing
Het is van groot belang dat u een tegel kiest die geschikt is voor uw toepassing. De meeste natuursteen tegels zijn niet toepasbaar op opritten en mogen niet op enige wijze worden toegepast daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Bij zwaardere belasting dan voetverkeer kunnen er scherven en/of stukken van het product afspringen en/of de tegels kunnen gaan scheuren.

Bestellen
U dient rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van de producten bij breuk of beschadigingen tijdens de verwerking. Om te voorkomen dat u moet bijbestellen, met alle extra kosten en met het eventuele risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij ongeveer 5% meer te bestellen. Wij nemen nooit materialen die u teveel heeft besteld of over heeft retour!

Vrijblijvende offerte
Wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor de bestelde hoeveelheden omdat wij een offerte maken op basis van de door u verstrekte gegevens. Tenzij wij ter plaatse hebben gemeten.

Lossen
Het lossen van de materialen kan uitsluitend op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid en ter beoordeling van de chauffeur. Zorg dus voor voldoende ruimte op de leverplaats voor zowel de vrachtwagen als de materialen. Indien het onmogelijk blijkt om op de gewenste plaats te lossen zal de chauffeur bepalen waar hij de materialen kan lossen en dient uzelf de materialen verder te transporteren. Wij en de fabrikant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die uitvloeit uit het leveren van goederen anders dan direct naast de openbare weg.

Controle bij aflevering
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die de leveranciers/fabrikanten aan de producten, productie en uitlevering stellen, dient u voor verwerking te controleren op:
Juistheid, breuk, schade, kleurverschil, en structuurverschil. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking.
U dient er echter wel rekening mee te houden dat de bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben.
Eventuele gebreken dient u direct en voor verwerking kenbaar te maken aan ons. Graag ontvangen wij dan foto’s voorzien van gedegen onderbouwing/analyse zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen en met u kunnen afstemmen hoe e.e.a. op korte termijn opgelost kan worden. Verwerking betekend acceptatie van de producten zonder enig voorbehoud. Wij moeten binnen aanvaardbare termijn in gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Uitpakken en verplaatsen van de producten
Voorkom krassen en beschadigingen door de producten nooit over elkaar te schuiven. Lift de producten in 1 keer uit het pakket. Verplaats de producten zorgvuldig en met de juiste hulpmiddelen. Verwerk de verplaatste producten zo mogelijk direct. Indien dit niet mogelijk is, bescherm ze dan om krassen en beschadigingen te voorkomen.
Wij en de importeur van natuursteen zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig uitpakken, verplaatsen en stapelen van de producten.

Tips bij verwerking
-Elke natuursteentegel en elke partij natuursteen is anders! Verwerk natuursteentegels vanuit alle geleverde kratten door elkaar om de juiste nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt u kleurverschillen en/of kleurblokken. Aan getoonde monsters en afbeeldingen kunnen qua nuancering geen rechten worden verleend: Laat u dus door ons goed informeren!
-Natuursteentegels dienen gestabiliseerd te worden gelegd.
-Natuursteentegels zijn gevoelig voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om het natuursteen tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen zodat u krassen en beschadigingen voorkomt. Gebruik een gummihamer van goede kwaliteit. Er dient voorzichtig te worden geklopt om zwarte strepen, breuk en/of scheuring te voorkomen.
-Voorkom bij het verwerken van wildverbanden langere voeglijnen dan 3x de maximale lengte van de grootste tegel en het veelvoudig naast elkaar plaatsen van tegels met dezelfde afmeting. Hoe willekeuriger de formaten door elkaar verwerkt worden, hoe mooier het eindresultaat! Let er ook op dat u goed uitkomt met de verhouding van de geleverd formaten. De verhouding van de getoonde formaten in de presentatierekken staat los van de formaten die geleverd worden. Veelal wordt door de fabriek aangegeven hoeveel van welke formaten er per laag worden geleverd, raadpleeg hiervoor anders een van onze medewerkers.
-Tegels zonder afstandhouder of facetrand moeten ten allen tijden worden gelegd met een minimale voegbreedte van 2 mm.
-Natuursteen tegels mogen niet worden afgetrild. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het wel aftrillen van natuursteen.
-Lees voor het gebruik van voegmiddel de gebruiksaanwijzing goed door. Verwerking moet gebeuren volgens de door de fabrikant opgegeven verwerkingsvoorschriften op de verpakking.
– Veeg de producten altijd in met inveegzand. Invegen met ophoogzand kan vlekken geven op natuursteen. Veeg de voegen in met een zachte bezem. Laat geen resten op de bestrating liggen: dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken.
Pas als alle voegen goed gevuld zijn, ook na neerslag, zijn de voegen voldoende verdicht. Het goed invegen van de bestrating is ontzettend belangrijk. Pas als de voegen volledig zijn verdicht ligt het straatwerk vast en voorkomt u verzakkingen in uw bestrating.
Gebruik
-Omdat de ondergrond gestabiliseerd dient te worden, dient u deze de tijd te geven om te drogen. Het gelijk belasten kan ervoor zorgen dat de tegels niet goed gaan “zitten”
-Wanneer er met harde materialen over betontegels geschuurd wordt (zand, steentjes, kliko’s, poten van tuinmeubilair of tuinaccessoires) kunnen er krassen op de natuursteentegels ontstaan. Bescherm uw tegels dus zorgvuldig om krassen te voorkomen.
-Tuindecoraties geplaatst direct op of over betontegels kunnen vlekken, vervuiling of verkleuringen veroorzaken.
-Natuursteentegels welke direct worden blootgesteld aan UV-licht kunnen ten opzichte van betontegels die niet direct worden blootgesteld aan UV-licht onderling van kleur gaan verschillen.
-Donkere tegels kunnen onder invloed van blootstelling aan zonlicht extreem warm worden.

Onderhoud
Houd uw tegels altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken veroorzaken die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn.
Het onderhoud van uw tegels moet gebeuren door regelmatig te reinigen met bijv. neutrale zeep. Maar neutrale zeep kan een negatief effect hebben op de slipweerstand. Wij adviseren daarom om te reinigen met een reiniger speciaal ontwikkeld voor natuursteen. Wij adviseren u om in ieder geval eerst een stukje te testen, en het resultaat goed te beoordelen alvorens u overgaat tot de reiniging van een grotere oppervlakte. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen (bijv. azijn) of producten op basis van zout(zuren).
Reclamaties als gevolg van gebruik van verkeerde reinigingsproducten en/of verkeerde toepassing nemen wij niet in behandeling.

Groene aanslag
Algen en mossen nestelen zich voornamelijk tijdens vochtige periode in de voegen en op de tegels. Deze groene aanslag is eenvoudig te verwijderen met een algenreiniger. Informeer eens naar onze algenreiniger!

Hogedrukreiniger
Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger met of zonder terrasreiniger op uw natuursteentegels Een hogedrukreiniger veroorzaakt namelijk corrosie en lijd tot onherstelbare schade.

(Strooi)zout, chloor en andere bijtende stoffen
Gebruik geen (strooi)zout, chloor en/of andere bijtende stoffen zoals bijv. azijn op Uw bestrating, dit tast de bestrating aan en zal een blijvende schade aanrichten.

Heeft u nog vragen over uw tuin(materialen)? Neem dan gerust contact met ons op!