gecoate betontegelsProductinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften GECOATE BETONTEGELS

Wij adviseren u om deze informatie door te lezen om teleurstelling te voorkomen! (Laat dit schrijven, indien van toepassing, ook door uw verwerker lezen alvorens de materialen te verwerken).

Productinformatie

Lees altijd de productinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften goed door alvorens de materialen te verwerken. Het onjuist verwerken van de materialen kan schade tot gevolg hebben waarvoor wij geen verantwoordelijkheid nemen. U dient de materialen altijd met zorg te verwerken en hiervoor de juiste stratenmakers-gereedschap te gebruiken. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen op 0168 452730.
In deze productinformatie/leveringsvoorwaarden/verwerkingsvoorschriften vindt u ook adviezen voor het gebruik en onderhoud van de bestratingsmaterialen, zodat u lang kunt genieten van uw nieuwe tegels.

Toepassing

Het is van groot belang dat u een tegel kiest die geschikt is voor uw toepassing. Tegels zonder afstand houder, vellingrand, facet, alle siertegels en alle tegels dunner dan 6 cm. zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze worden toegepast daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Bij zwaardere belasting dan voetverkeer kunnen er scherven en/of stukken van het product afspringen en/of de tegels kunnen gaan scheuren.
Oprit:
– De tegel moet minimale dikte 6 cm. zijn.
– De tegel moet een afstandhouder hebben of getrommeld zijn.
– Tegels mogen niet groter zijn dan 60×60 cm. Tenzij “gewapend”.

Bestellen

U dient rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van de producten bij breuk of beschadigingen tijdens de verwerking. Tegels met breuk of beschadigingen kunt u vaak als zaagstukken bij de verwerking gebruiken. Om te voorkomen dat u moet bijbestellen, met alle extra kosten en met het eventuele risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij ongeveer 5% meer te bestellen.
Let op: kleuren en nuanceringen van verschillende afmetingen komen om productietechnische redenen nooit exact overeen.
Laat uw bestelling enkele dagen voordat ze worden verwerkt afleveren. Indien er onverhoopt iets niet juist geleverd is, hebben wij meer tijd en gelegenheid om de materialen eventueel na te leveren of om te ruilen. Hiermee voorkomt u dat uw planning, of die van de verwerker onnodige vertraging oploopt. De levertijd/leverdatum kan helaas nooit bindend zijn omdat we afhankelijk zijn van de voorraden van de fabrieken en leveranciers. Indien blijkt dat er een bepaalde tegel niet voorradig is bij de fabriek nemen we tijdig contact met u op. In het slechtste geval kan de levertijd dan enkele weken langer duren. Een vertraagde levering kan op geen enkele wijze aanleiding zijn tot schadevergoeding. Wij nemen nooit materialen die u teveel heeft besteld of over heeft retour!

Betonproducten

Alle producten zijn gemaakt van verschillende natuurlijke grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, water en eventuele toegevoegde kleurstoffen. Hierdoor kunnen de materialen enigszins afwijken in maat, kleur en structuur. Alle materialen zoals bij ons gepresenteerd, en/of afgebeeld op onze website of in de magazines zijn altijd indicatief.

Vrijblijvende offerte

Wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor de bestelde hoeveelheden omdat wij een offerte maken op basis van de door u verstrekte gegevens. Tenzij wij ter plaatse hebben gemeten.

Lossen

Het lossen van de materialen kan uitsluitend op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid en ter beoordeling van de chauffeur. Zorg dus voor voldoende ruimte op de leverplaats voor zowel de vrachtwagen als de materialen. Indien het onmogelijk blijkt om op de gewenste plaats te lossen zal de chauffeur bepalen waar hij de materialen kan lossen en dient uzelf de materialen verder te transporteren. Wij en de fabrikant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die uitvloeit uit het leveren van goederen anders dan direct naast de openbare weg.

Controle bij aflevering

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die de betonfabrieken aan de producten, productie en uitlevering stellen, dient u voor verwerking te controleren op:
Juistheid, breuk, schade, kleurverschil, en structuurverschil. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking.
U dient er echter wel rekening mee te houden dat de bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u direct en voor verwerking kenbaar te maken aan ons. Graag ontvangen wij dan foto’s voorzien van gedegen onderbouwing/analyse zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen en met u kunnen afstemmen hoe e.e.a. op korte termijn opgelost kan worden. Verwerking betekend acceptatie van de producten zonder enig voorbehoud. Wij moeten binnen aanvaardbare termijn in gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Uitpakken en verplaatsen van de producten

Voorkom krassen en beschadigingen door de producten nooit over elkaar te schuiven. Lift de producten in 1 keer uit het pakket. Verplaats de producten zorgvuldig en met de juiste hulpmiddelen. Verwerk de verplaatste producten zo mogelijk direct. Indien dit niet mogelijk is, bescherm ze dan om krassen en beschadigingen te voorkomen.
Wij en de betonfabrieken zijn niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig uitpakken, verplaatsen en stapelen van de producten.

Tips bij verwerking

– Verwerk gecoate betontegels vanuit alle geleverde pakketten door elkaar om de juiste nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt u kleurverschillen en/of kleurblokken. Aan getoonde monsters en afbeeldingen kunnen qua nuancering geen rechten worden verleend: Laat U dus door ons goed informeren! Voor een goede nuancering van de materialen dienen deze kops van de pallet worden afgenomen, dus niet laag voor laag.
Gecoate betontegels zijn gevoelig voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om de gecoate betontegels tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen zodat u krassen en beschadigingen voorkomt. Gebruik tevens het juiste gereedschap.
Zwarte (donkere) betontegels zonder een nuance zijn gevoelig voor vlekvorming en krassen die veroorzaakt kunnen worden tijdens de aanleg. Werk daarom schoon!
Betontegels zijn niet 100% maatvast. Het maatverschil is met het verwerken van de tegels enigszins op te lossen.
– Leg tegels altijd onder afschot, en laat het afschot van de woning aflopen
– Zaag niet op reeds aangelegde betontegels. Na het zagen alles direct naspoelen met schoon water om eventuele vlekvorming te voorkomen.
– Voorkom bij het verwerken van wildverbanden langere voeglijnen dan 3x de maximale lengte van de grootste tegel en het veelvoudig naast elkaar plaatsen van tegels met dezelfde afmeting. Hoe willekeuriger de formaten door elkaar verwerkt worden, hoe mooier het eindresultaat! Let er ook op dat u goed uitkomt met de verhouding van de geleverd formaten. U moet vanaf de kop van de pallet(s) de materialen door elkaar verwerken. De verhouding van de getoonde formaten in de presentatierekken staat los van de formaten die geleverd worden. Veelal wordt door de fabriek aangegeven hoeveel van welke formaten er per laag worden geleverd, raadpleeg hiervoor anders een van onze medewerkers.
Tegels mogen niet worden afgetrild. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het wel aftrillen van tegels.
– Lees voor het gebruik van voegmiddel de gebruiksaanwijzing goed door. Verwerking moet gebeuren volgens de door de fabrikant opgegeven verwerkingsvoorschriften op de verpakking.
– Tegels zonder afstandhouder of facetrand moeten ten allen tijden worden gelegd met een minimale voegbreedte van 2 mm.
– Veeg de producten altijd in met inveegzand. Invegen met ophoogzand kan vlekken geven op alle betonproducten. Veeg de voegen in met een zachte bezem. Laat geen resten op de bestrating liggen: dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken. Pas als alle voegen goed gevuld zijn, ook na neerslag, zijn de voegen voldoende verdicht. Het goed invegen van de bestrating is ontzettend belangrijk. Pas als de voegen volledig zijn verdicht ligt het straatwerk vast en voorkomt u verzakkingen in uw bestrating.

Gebruik

– Wanneer er met harde materialen over gecoate betontegels geschuurd wordt (zand, steentjes, kliko’s, poten van tuinmeubilair of tuinaccessoires) kunnen er krassen op in de coating ontstaan. Bescherm Uw gecoate betontegels dus zorgvuldig om krassen te voorkomen.
– Tuindecoraties geplaatst direct op of over gecoate betontegels kunnen vlekken, vervuiling of verkleuringen veroorzaken. Plaats bloempotten het liefst op dragers, dus niet direct op uw bestrating. Zo kan er lucht onder de tegels komen waardoor er geen verstikking plaats vindt en er geen afdrukken op de tegels achterblijven.
– Plaats nooit een plastic of rubber zwembad op gecoate tegels. Door verstikking en vacuümzuigen door beweging van het water in het zwembad kan de coating ernstig beschadigen. Mocht er onverhoopt toch een vlek, verkleuring of beschadiging aan uw bestrating optreden, neem dan contact met ons op. Vaak is er met de juiste middelen nog wel een oplossing voor handen. Ga zelf niet met allerlei middeltjes aan de gang, want deze kunnen de klacht mogelijk nog verergeren.
– Het gebruik van strooizout wordt afgeraden omdat het effect op de siertegels onvoorspelbaar is. Het kan namelijk voor vorstschade zorgen en de kans op krassen op de steensoort verhogen.
– Door de coating zijn de tegels beschermt tegen vuil en vocht. Neerslag zal daardoor langer op de tegels blijven liggen en zal aan de lucht drogen.

Groene aanslag

Algen en mossen nestelen zich voornamelijk tijdens vochtige periode in de voegen en op de tegels. Deze groene aanslag is eenvoudig te verwijderen met een algenreiniger. Informeer eens naar onze algenreiniger!

Hogedrukreiniger

Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger met of zonder terrasreiniger op gecoate betontegels. De sterke waterstraal maakt de structuur van de toplaag poreus en de eventuele gebruikte coating of impregneer (beschermlaag die door de fabrikant tijdens het productieproces wordt aangebracht) wordt aangetast of zelfs verwijderd.

(Strooi)zout, chloor en andere bijtende stoffen

Gebruik geen (strooi)zout, chloor en/of andere bijtende stoffen zoals bijv. azijn op uw bestrating, dit tast de bestrating aan en zal een blijvende schade aanrichten.

Heeft u nog vragen over uw tuin(materialen)? Neem dan gerust contact met ons op!