Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Steenplaza C. Boelens.

Versie 1, 23/05/2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van ons bedrijf en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://steenplaza-zevenbergen.nl en het gebruik van onze producten en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Steenplaza C. Boelens in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Steenplaza C. Boelens gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • verzoek om een recensie op onze Facebookpagina te schrijven;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
NAW-gegevens;
btw-nummer;
geslacht;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy-verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Steenplaza C. Boelens maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@steenplaza-zevenbergen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0168/452730 op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 18.00 uur.

U heeft de volgende rechten

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookies en Data

Op de website van Steenplaza worden cookies gebruikt. We maken gebruik van zogenaamde ’functionele cookies’. Functionele cookies zorgen dat de website goed werkt en dat u makkelijk door de website kunt manoeuvreren.

Wij plaatsen geen cookies die uw identiteit kunnen herleiden. Ook plaatsen we geen cookies die u volgen nadat u onze website verlaat en wij delen uw gegevens niet om u advertenties te kunnen laten zien.

Bij elke website die u bezoekt, plaatst ook de browser (Google Chrome, Safari, Firefox etc.) cookies. Deze instellingen kunt u zelf beheren. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan eens deze website: www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen.

“embedded content”

Op onze contact pagina hebben we een Google Maps kaartje geplaatst, zodat u ons makkelijk kunt vinden. Ook Google maps gebruikt cookies.

Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Google, wanneer u hier meer informatie over wilt.

Wijzigingen in deze privacy-en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens:
Steenplaza C. Boelens
Schoenmakerij 5
4762 AS Zevenbergen
KvK 20070500

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met het gebruik van onze website gaan wij er van uit dat u onze privacyverklaring heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.